Comité van aanbeveling

De terugkeer van de Joodse kinderen is een idee van documentairemaker en tv-producent Gerard van der Veer. Het project is ontwikkeld onder regie van Stichting De Verhalen. Samen met de andere partners Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en Tresoar worden de projecten uitgevoerd.

Henriëtte Marianne Leffring-Stouwer
Één van de Joodse kinderen die uit Amsterdam naar Friesland is gesmokkeld en later door verzetsman Sjoerd Wiersma is geadopteerd.
Frits Jelle Barend
Journalist, columnist en uitgever. Zijn Joodse ouders doken samen met zijn broer Albert in de oorlogsjaren onder in Friesland.
Klaske Feenstra-Kampen
Maakte als schoolmeisje mee dat haar ouders volop actief waren in de onderduikhulp, onderduikzus van één van de Joodse kinderen.
Jan van Dijk
Hoogleraar criminologie, was verbonden aan de universiteiten van Leiden, Groningen en Tilburg. Publiceerde in 2018 een boek over zijn tante Iet van Dijk, de medicijnstudente die de meeste kinderen naar Friesland smokkelde.
Bert Jan Flim
Historicus, promoveerde op de geschiedenis van het kinderwerk, de smokkel van Joodse kinderen uit Amsterdam naar de provincie.