Contact

Stichting De Verhalen
Harstastate 40
8926 LJ Leeuwarden
info@joodsekinderen.nl

Rsin: 85997978
Bestuurssamenstelling:
Jeroen Dijkstra – voorzitter
Froukje Hernandt – penningmeester
Bart Kingma – secretaris

Beloningsbeleid:
De stichting heeft een onbezoldigd bestuur

Beleidsplan