Documentaireserie

In een vijfdelige documentaireserie is – in samenwerking met FryslânDOK – voor NPO 2 en Omrop Fryslân deze omvangrijke ‘kindersmokkel’ van Amsterdam naar Fryslân gereconstrueerd. Wat bewoog een groep jonge Amsterdamse studentes om met gevaar voor eigen leven zoveel kinderen in veiligheid te brengen? Hoe was de onderduikhulp in de provincie georganiseerd en wat heeft het voor de Joodse kinderen betekend?

Deel 1 | zaterdag 17 en zondag 18 april

Teesurrogaat – Theesurrogaat

Amsterdamse studenten smokkelden in de oorlog Joodse kinderen naar Friesland. Medicijnstudente Iet van Dijk bracht zo meer dan honderd kinderen in veiligheid. Eén van hen is Fred van Vliet.

Deel 2 | zaterdag 24 en zondag 25 april

De ein fan de wrâld – Het einde van de wereld

Op het Friese platteland gaven dominees, dokters en andere dorpsbewoners in de oorlog een veilige plek aan Joodse kinderen. Jetty van der Hoek hield ook in haar latere leven altijd contact met haar onderduikfamilie.

Deel 3 | zaterdag 1 en zondag 2 mei

Nearne thús – Nergens thuis

Joseph Schijveschuurder is een onderduikkind. Hij wil graag bij zijn pleegouders in Friesland blijven, maar er wordt anders over hem beslist. Hij zal zich altijd ontheemd blijven voelen.

Deel 4 | zaterdag 8 en zondag 9 mei

Nije grûn – Nieuwe grond

Louis Godschalk ontdekt na de oorlog dat zijn ouders niet zijn Friese onderduikfamilie is. Wie is hij? Een leven lang onrust mondt uit in een verhuizing naar Israël.………………………………
….

Deel 5 | zaterdag 15 en zondag 16 mei

In bân foar it libben – Een band voor het leven

Het slot van de FryslânDOK-serie Smokkelbern met het verhaal van Lea Cohen. Als 6-jarig Joods meisje was zij ondergedoken bij de familie Kloosterman in Engwierum. Haar pleegvader Frans filmde haar tijdens de oorlog. De beelden zijn onlangs teruggevonden.