Fondsen & Sponsoren

Het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen wordt mogelijk gemaakt met steun van overheden, fondsen en gulle gevers. Daarnaast werken veel mensen belangeloos mee aan het project. We zijn met iedere vorm van steun ontzettend blij.

Heel veel dank!

 

Provinsje Fryslân

Vfonds

FB Oranjewoud

 

Gemeente Súdwest Fryslân

Gemeente Leeuwarden

Gemeente de Fryske Marren

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Sneek 1940-1945

Stichting Friesland 1940-1945

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek

Stichting Het Old Burger Weeshuis Leeuwarden

Het Leeuwarder Ondernemersfonds

Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis

Stichting Sneek 1818

Meindertsma-Sybenga Stichting

Elisabeth Stichting  Leeuwarden

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Herbert Duintjer Fonds