Smokkel
bern
Amsterdam-Fryslân

Het is nacht, en koud….in de verte klinkt de stem van mijn moeder: ik kom je halen! Aan de hand van een vreemde vrouw loop ik naar de tram, de tram naar Centraal Station.

Amsterdam 1943
Met een gedrogeerd kind op de arm wil studente Iet aan boord stappen van de Jan Nieveen om naar Lemmer te varen. De altijd behulpzame schipper blijft staan en zoekt haar blik. Iet weet dat het mis is. Ze bedenkt zich geen moment, draait zich om en loopt naar Centraal. Daar staat de trein naar Friesland! Met het kind nog steeds op haar arm stapt ze in en begint de reis naar wat een leven in vrijheid moet zijn.

Het is allemaal zo lang geleden, dat ik mij soms afvraag of het wel van mij was. Maar van wie anders was het dan? Nu is het net een film, waarin ik mijzelf zie spelen.

Over de voorstelling
Smokkelbern is geïnspireerd op het levensverhaal van Lea Tropp. Als klein meisje wordt ze in 1943 van Amsterdam naar Fryslân gesmokkeld. Pas vijftig jaar later komt aan het licht hoe traumatisch de gebeurtenissen toen voor haar zijn geweest.

Smokkelbern is een muziektheatervoorstelling die het publiek meeneemt langs de belangrijkste locaties van de smokkelroute. Onderweg reconstrueren belangrijke personages uit deze oorlogsgeschiedenis samen met Lea haar verhaal. Zoals de medicijnstudente Iet van Dijk, die bijna 150 kinderen naar Friesland bracht, dominee Willem Mesdag, spil in de Friese onderduikwereld en de onderduikfamilie uit Abbega.

Smokkelbern is niet alleen de reconstructie van een oorlogsgeschiedenis. Het vertelt ook het verhaal van een vrouw die pas vijftig jaar na de oorlog toekomt aan het verwerken van haar oorlogstrauma.